Informace pro subjekt údajů

Vážení přátelé, ústav Kola a Pásy Morava, z. ú., IČ: 04720580, se sídlem v Drozdově je správcem vašich osobních údajů, které nám k naší činnosti poskytnete. Kontaktní osobou pro ochranu osobních údajů je Stanislav Studený ml.

Zpracování provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, a to dle Článku 6, bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy jako subjekt údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Kola a pásy Morava - klub historických vojenských vozidel

Vítejte na našich stránkách.
Jsme parta nadšenců a kamarádů převážně pro vojenskou historickou techniku.
Snažíme se sbírat, renovovat a provozovat vojenská vozidla z různých období a armád.
Další naší činností je testování historických vozidel. Naše klubová testační komise už
realizovala spoustu testací nejen vojenské techniky.

NOVINKY - zde najdete všechny informace o srazech, schůzích a testacích.

Chcete provést testaci?

Zařídíme Vám testace HV.

Zobrazit více

Zajímají Vás vojenská auta?

Pokud ano, můžete se přijet podívat.

Zobrazit více

Informace pro subjekt údajů

Zobrazit více